Prigodni poštanski blok Mostovi i vijadukti

mostovi i vijadukti zigHrvatska pošta 20. ožujka 2023. pušta u optjecaj novi prigodni poštanski blok s dvije marke u seriji „Mostovi i vijadukti“. Motivi ovoga prigodnog izdanja su Most 3. gardijske brigade „Kune“ i Vijadukt „Mirna“, a autor bloka je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba.

Fotografiju Vijadukta „Mirna“ koji se nalazi na Istarskom ipsilonu potpisuju Mario Romulić i Dražen Stojčić, fotografi iz Osijeka, dok je jedan od najdužih hrvatskih mostova, smješten na zapadnoj strani Osijeka, fotografirao Tomislav Veić iz Zagreba.

Prigodni blok otisnut je u 30 000 primjeraka, a nominalna vrijednost svake marke u bloku iznosi 1,14 eura. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
Žig prvog dana je u uporabi 20. 3. i 21. 3. 2023. u poštanskom uredu 10114 Zagreb.

 

Most 3. gardijske brigade „Kune“

Autocesta A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj (rijeka Sava) na ogranku C5 dijela europske mreže s oznakom E73 trebala je na zapadnoj strani grada Osijeka, u blizini mjesta Petrijevci, premostiti rijeku Dravu i njezino inundacijsko područje.

Kako se ne bi stvorila barijera širenju Osijeka u budućnosti i mogućnosti gradnje hidroelektrane na rijeci Dravi, pri izboru projektnog rješenja prijelaza proizašao je most ukupne duljine 2485 (2507) m s prilaznim vijaduktima – Most 3. gardijske brigade „Kune“.

Zanimljivo je da je Vijadukt „Drežnik“ kod Karlovca iste duljine, pa ova dva objekta dijele prvo mjesto u Hrvatskoj kada je riječ o duljini. Za usporedbu, duljina Pelješkog mosta iznosi 2440 m.

 

mostovi i vijadukti blok

Vijadukt „Mirna“

Vijadukt Mirna Autocesta A9 (Istarski ipsilon) povezuje grad Pulu i poznate turističke centre na zapadnoj obali Istre preko graničnih prijelaza Plovanija i Kaštel s Ljubljanom i Trstom, i dalje sa gradovima zapadne Europe.

Na poddionici Nova Vas – Višnjan ove autoceste duge 76,8 km naplavna dolina rijeke Mirne premoštena je velebnim vijaduktom (mostom) ukupne duljine 1378 m. Osim rijeke Mirne ispod vijadukta prolaze i dva manja kanala te cesta.

Objekt je izgrađen na trasi desnog kolnika autoceste. Vijadukt za lijevi kolnik izgraditi će se u sklopu dovršenja dionice A9 na puni profil autoceste. U blizini vijadukta nalazi se ušće rijeke Mirne u more i grad Novigrad.

Dolinom ispod vijadukta pružaju se vrijedna poljoprivredna zemljišta. Rasponsku konstrukciju čine dva čelična punostijena limena nosača konstantne visine 2,75 m na međusobnom razmaku od 5,50 m. Nosači su spojeni čeličnim poprečnim nosačima i armiranobetonskom pločom kolnika debljine 25 cm. Statički sustav je kontinuirani nosač preko 22 raspona ukupne duljine 1353,86 m. Rasponi su veličine 51,1 + 15 x 66,5 + 70,1 + 2 x 50,1 + 63,1 + 42,6 + 30,6 m. Ukupna širina objekta je 10,10 m, koju čine dva vozna traka širine po 3,5 m te po dva zaštitna pojasa širine po 1,0 m i prostori zaštitne ograde širine po 0,5 m.

Tlocrtno je vijadukt u krivini R = 4005 m. Stupovi su visine 13,5 do 40,0 m, H presjeka 4,5 x 3,8 (2,5) m, izvedeni od armiranog betona B35.

Upornjaci kao i niži stupovi temelje se na stijeni, dok se viši stupovi zbog slabo nosivog tla temelje na čeličnim pilotima duljine do 61 m povezanih armiranobetoniranom naglavnicom debljine 2,0 m.

Količine gradiva utrošene za izgradnju vijadukta su sljedeće: beton B35 11 190 m3, armaturni čelik BSt 500S 1831 tona, konstrukcijski čelik rasponske konstrukcije St 52-3 2720 tona. Investitor gradnje je BINA-Istra, projektant dr. Zlatko Šavor, dipl.ing.građ., a izvoditelj radova tvrtka Bouygues Francuska.

Zvonimir Zdenko Šimunjak dipl.ing.građ.


Vrijednost: 2,28 €
Dizajn: Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba
Fotografija: Tomislav Veić, fotograf iz Zagreba
Veličina: 42,60 x 29,82 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: 14, kutijasto
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Datum izdanja: 20.03.2023.
Naklada: 30 000 blokova

 

Izvor: Hrvatska pošta

Filatelija Hunjak koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice prihvaćate uvjete i korištenje kolačića.